vodilna slika

Jesenski Urbani forum 2019

dne 14. 11. 2019, 10:00

Lokacija: Knjižnica Mirana Jarca

Tema foruma je celovito urejanje potniškega prometa v povezavi s kakovostjo bivanja, skrbjo za okolje in trajnostnim razvojem mest.

Osredotočili se bomo na pomen železniškega potniškega prometa za povezanost mest med sabo in z zaledjem, za dobro dostopnost prebivalcev do storitev in delovnih mest ter za okolju prijaznejši način potovanja.

Forum organizirata Ministrstvo za okolje in prostor in Združenje mestnih občin Slovenije.