vodilna slika

DELAVNICA SPOT: OPTIMIZIRANJE DAVČNE OSNOVE ZA LETO 2019 – INVENTURA IN ZAKLJUČEVANJE POSLOVNEGA LETA

dne 19. 11. 2019, 13:00

Lokacija: Predavalnica Območne obrtno-podjetniške zbornice Novo mesto (Foersterjeva 10, NM)

Organizator: SPOT Svetovanje Jugovzhodna Slovenija

V A B I L O

 

SPOT Svetovanje Jugovzhodna Slovenija vas vabi na brezplačno delavnico

 

OPTIMIZIRANJE  DAVČNE OSNOVE ZA LETO 2019 – INVENTURA IN ZAKLJUČEVANJE POSLOVNEGA LETA

 

v torek,  19. novembra 2019,  s pričetkom ob 13.00 uri,

v predavalnici Območne obrtno-podjetniške zbornice Novo mesto (Foersterjeva 10, NM).

 

Izobraževanje je namenjeno: delodajalcem – obrtnikom in podjetnikom ter MSP iz  JV Slovenije

 

Cilj delavnice:  je osvežiti pogled nad zaključevanjem poslovnega leta, se seznaniti z najpogostejšimi dilemami ter osvojiti praktične vidike opravil ob koncu poslovnega leta.

 

Vsebina:

 • Izvedba in pomen popisa sredstev in obveznosti do njihovih virov.
 • Računovodski predpisi in davčna zakonodaja za pripravo računovodskega in davčnega obračuna.
 • Interni akti in predpisi ter kontrole evidentiranih poslovnih dogodkov.
 • Vpliv metod vrednotenja premoženja na bilanco stanja, izkaz poslovnega izida in davčni obračun.
 • Oslabiti ali odpisati terjatve (insolvenčni postopki, neizterljivost, zastaranje) ter njihov računovodski in davčni vidik.
 • Oslabitve in odpisi zalog.
 • Oblikovanje in črpanje dolgoročnih rezervacij ter kratkoročnih časovnih razmejitev.
 • Razmejitev med stroški reprezentance, poslovnih daril, reklame, vzorcev, pogostitev in obdaritev zaposlenih.
 • Davčni vidik stroškov dela, stroški potnih nalogov, bonitete zaposlenih ipd.
 • Postavke davčnega obračuna in popravki (davčno priznani in nepriznani) prihodki in odhodki.
 • Davčne olajšave za leto 2019 in njihov prenos ter pokrivanje davčne izgube in prenos nepokrite izgube.
 • Davčne novosti v letu 2020.
 • Odgovori na vprašanja udeleženk / udeležencev ter strokovna diskusija.

 

Predavateljica:  doc. dr. Lidija Robnik, univ. dipl. ekon.,  je samostojna podjetnica, ukvarja se s podjetniškim svetovanjem in izobraževanjem. Predava na višjih, visokih strokovnih šolah ter fakultetah v dodiplomskih in podiplomskih programih. Izvaja najrazličnejše strokovne seminarje in je urednica in soavtorica različnih strokovnih publikacij ter priročnikov s področja računovodstva, financ, kontrolinga in davkov. Ima praktične izkušnje z vodenjem računovodstva in financ v industriji, bančništvu in gradbeništvu.

 

Prijave:

Prijave do petka, 15.11.2019 preko spletne povezave, več informacij  na mail:  breda.koncilja@ozs.si oziroma na GSM:  051 422 580. Zaradi omejenega števila mest je prijava na delavnico obvezna.

 

Delavnica v trajanju 3 šolske ure je za udeležence brezplačna.

Lepo vabljeni.

Vabilo.pdf

nazaj