vodilna slika

BREZPLAČNI webinar na temo: POSLOVANJE PODJETIJ V ČASU COVID – 19 S POJASNILI

dne 18. 05. 2020, 13:00

Lokacija: Od doma (potrebujete: pametni telefon ali tablico ali računalnik, ter internetno povezavo!)

Organizator: Območna obrtno-podjetniška zbornica Novo mesto kot partner v projektu SPOT Svetovanje JV Slovenije

Območna obrtno-podjetniška zbornica Novo mesto kot partner v projektu SPOT Svetovanje JV Slovenije organizira brezplačni webinar na temo: POSLOVANJE PODJETIJ V ČASU COVID – 19 S POJASNILI v ponedeljek, 18. maja,  ob 13. uri. Webinar bo potekal od doma, kjer potrebujete samo pametni telefon ali tablico ali računalnik, ter internetno povezavo. Vabljena so podjetja (MSP), podjetniki in obrtniki iz JV Slovenije ter širše. 

Vlada RS je v luči zajetja silnih razsežnosti negativnih vplivov na gospodarstvo in socialni položaj prebivalstva sprejela pakete ukrepov, s katerimi se poskuša omiliti negativne posledice koronavirusa.

Na webinarju boste udeleženci tako obravnavali, kako bodo navedeni ukrepi vplivali tudi na poslovanje podjetij in samostojnih podjetnikov ter na kaj moramo biti pozorni, da megaukrepi ne bodo povzročali dodatnih obveznosti:

  • Izplačila dohodkov zaposlenim osebam: pregled zakonskih določil (ZDR-2, ZDoh-2, »Mega zakon« - Zakon o interventnih ukrepih za zajezitev…) pri izplačilu dohodkov, kot so: plače za redno delo in delo na domu, nadomestilo plače v času čakanja na delo, povračila stroškov prevoza, prehrane, izplačilo regresa, odpravnine zaradi prekinitve delovnega razmerja,...
  • Vpliv megakorona zakona na obdavčitev samostojnih podjetnikov: oprostitev plačila prispevkov za socialno varnost, prejemanje temeljnega dohodka: pogoji za pridobitev pravic oz. obveznost vračila prejetih olajšav oz. državne pomoči ter obdavčitev teh dohodkov.
    Vpliv megakorona zakona na poslovanje podjetij/gospodarskih družb: omejitev višine povračil zaradi prejemanja drugih državnih pomoči; prepoved izplačila dobička, vračilo prejetih olajšav oz. dohodkov ter vpliv na DDPO 2020.
  • Vpliv megakorona zakona na zaposlovanje: čakanje na delo zaradi poslovnih razlogov ali višje sile, odpoved pogodbe iz poslovnih razlogov v času krize.

Ker se pri svojem delu srečujete s številnimi dilemami in vprašanji v zvezi s sprejetimi ukrepi, so se odločili organizirati še dodatni brezplačni webinar, s pojasnili na vaša vprašanja, ki se dnevno spreminjajo. 

Vabimo vas torej k prijavi na BREZPLAČNI WEBINAR. Da bo vsebina čim bolj odgovarjala vašim dilemam in vprašanjem Vas vabimo, da ob prijavi svoje morebitno vprašanje za predavateljico zapišete na označeno mesto v prijavnici.

Predavateljica: Marija Tomc Muc, univ. dipl. ekon., preizkušena računovodkinja in preizkušena davčnica, direktorica računovodskega podjetja Biro BONUS d.o.o.. Ima dolgoletne izkušnje na področju obračunavanja davkov in računovodstva. Je tudi predavateljica na višjih in visokih šolah ter na številnih seminarjih in delavnicah.

Prijave sprejemajo do petka, 15. maja, na POVEZAVI.

Vsa navodila in napotke boste prejeli pred webinarjem na vaš elektronski naslov, ki ga boste navedli na prijavi.

 

Več informacij: Breda Koncilja, 051 422 580 ali breda.koncilja@ozs.si