vodilna slika

Otvoritev razstave: Simão Bessa - Insiders

dne 22. 05. 2020, 20:00

Lokacija: Galerija Simulaker, Vrhovčeva 1, Novo mesto

Organizator: LokalPatriot

Na letošnji prvi razstavi v Galeriji Simulaker se predstavlja likovni umetnik Simão Bessa. Umetnik prihaja iz Portugalske, kjer je zaključil študij na tamkajšnji Akademiji za likovno umetnost v Portu, a že več kot 10 let živi in aktivno razstavlja v Sloveniji.

Za njegovo umetniško prakso je značilna risba večjih kot tudi bolj intimnih formatov. Risba kot taka je črtna in skicozno naravna. Barvo in tonske podslikave uporabi predvsem za oblikovanje atmosfere znotraj slikarskega polja. Motivika risb Simãa Besse ima dve izhodišči – figuraliko in ponavljanje. Človeški motivi so na risbah multiplicirani in slojeni. Lahko bi namreč rekli, da gre tukaj za primer horror vacui – strah pred praznim prostorom. Likovno se umetnik poslužuje predvsem črtne risbe in prekrivanja. Z zgoščevanjem posameznih linij prihaja do prepoznavnih oblik. V tem oziru je potrebno izpostaviti risbo tudi kot umetnikov rokopis. To se pravi kot neposredno linijsko črto, ki je njegova osebna, in kot taka značilna prav zanj. Prav gotovo je slednje zelo pomemben element avtopoetike njegovih del.

Delo Simãa Besse nekateri opisujejo na način, da preko človeških podob razmišlja o vlogi posameznika v družbi. Marsikdo bi na tem mestu pomislil na angažirano umetnost. Vendar menim, da je potrebno zadevo podrobneje artikulirati. Človeško oko lahko razumemo tudi kot pivnik, ki beleži stotine podob, ki se odslikavajo na njegovi mrežnici. Prej kot za angažiranost, ki je usmerjena navzven, bi rekel, da je v tem primeru usmerjena navznoter. Gre za angažiranost avtorja napram samemu sebi. V tem kontekstu gre torej bolj za podaljšek spomina, ki ga je zabeležil vidni aparat.                                                                                                          
                                                                                                                                               
(iz spremne besede Adrijana Praznika)

Razstava bo na ogled od 22. maja do 13. junija 2020.

*Otvoritev in ogled razstave bosta potekala v skladu z vsemi smernicami, izdanimi s strani NIJZ ter pristojnih ministrstev, v zvezi z epidemijo SARS-CoV-2.

nazaj