vodilna slika

WEBINAR: Liquid-crystal dispersed nanoparticles: fundamentals, recent advances and inroads into applications

dne 16. 06. 2020, 17:00

Lokacija: MS TEAMS

Organizator: Fakulteta za industrijski inženiring Novo mesto

Prijazno vabljeni na webinar z naslovom: "Liquid-crystal dispersed nanoparticles: fundamentals, recent advances and inroads into applications", ki ga bo v organizaciji Alumni kluba FINI Novo mesto izvedel doc. dr. Georgios Kordogiannis, znanastveni sodelavec na Fakulteti za industrijski inženiring v Novem mestu in na Czech Technical University of Prague, Češka.

Dr. Kordogiannis je pridobil magisterij na National and Kapodistrian University, in doktorat s področja fizike na National Technical University, oboje v Atenah, Grčija. V zadnjih 15 letih je delal kot podoktorski in znanstveni sodelavec na Institutu Jožef Stefan, KU Leuven, Belgija,  ter na National and Kapodistrian University v Atenah. Trenutno svoje znanstveno – raziskovalno delo kot znanstveni sodelavec opravlja na Fakulteti za industrijski inženiring Novo mesto in na Czech Technical University v Pragi, Češka.  Je strokovnjak na področju mehke snovi in biofizike, prav tako tudi na področju nanomaterialov.  Njegovo delo obesega meritve s kalorimetričnimi metodami, z opticno mikroskopijo, metode sipanja rentgenskih žarkov pod malim in širokim kotom ter quartz cystal microbalance (angl.).

Povzetek webinarja:

In the first part of this seminar the fundamentals of liquid crystals will be overviewed, ranging from the description of mesophases and transitions between them, to the basic principles of display devices. In the second part, recent advances in liquid crystal-dispersed nanoparticles and potential applications will be discussed. The focus will be the following: (a) nanoparticle-induced stabilization of liquid-crystalline blue phases and (b) nanoparticle-driven optimization of liquid crystals’ electrocaloric response towards future heat management technologies.

Webinar bo potekal v angleškem jeziku. Diskusija bo lahko potekala v slovenskem ali angleškem jeziku.

 

Webinar bomo izvedli v okolju MS Teams na tej povezavi. Vabljeni!

 

Georgios Kordogiannis

nazaj