vodilna slika

Program vseživljenjsko učenje

od 12. 06. 2022 do 01. 10. 2022

Lokacija: Slovenija, Hrvaška

Program vseživljenjskega učenja , ki ga izvaja Zveza Sožitje je bil namenjen  učenju kakovostnega življenja in krepitvi samostojnosti oseb z različnimi MDR. Najpomembnejši cilji programa so samostojnost, dejavna udeležba, učenje socialnih spretnosti  in samozagovorništvo udeležencev.Vsebina programa je bila zelo raznolika. v 13 različnih vsebinskih podprogramov. Vsi poprogrami so bili izobražovalne narave.

Program je bil namenjen vsem osebam z zmernimi, težjimi in težkimi MDR, starejšim od 18 let. Nekateri programi so bili namenjeni samo OMDR , starejšim od 50 let , nekateri osebam z težjo in težko MDR, vsi drugi podprogrami so bili namenjeni osebam z zmerno MDR. Vsi udeleženci so imeli spremljevalca.

Program je potekal v različnih krajih Slovenije (Koper, Piran, Bohinj, Stari trg ob Kolpi, Portorož, Izola, ) ter Hrvaške ( Savudrija, Špadiči)

Iz Društva Sožitje Novo mesto programa se je udeležilo 33 OMDR in 12 spremljevalk. 

Iz MONM programa se je udeležilo 22 OMDR in 8 spremljevalk.

 

Predsednica društva

Anica Stanković

nazaj