vodilna slika

Naknadne volitve članov svetov krajevnih skupnosti v Mestni občini Novo mesto

datum: 07. 01. 2019

Dolenjski uradni list 20 - 2018

Na podlagi 92. in 95. člena Zakona o lokalnih volitvah (Uradni list RS, št. 94/07 – UPB3, 45/08, 83/12, 68/17) Občinska volilna komisija Mestne občine Novo mesto

 

 

RAZPISUJE

 

NAKNADNE VOLITVE ČLANOV SVETOV KRAJEVNIH SKUPNOSTI

V MESTNI OBČINI NOVO MESTO

 

 

1.

Razpišejo se naknadne volitve za člane svetov:

- Krajevne skupnosti Ločna – Mačkovec, ki obsega Gregoričevo ulico, Ločno, Mačkovec, Mlinarsko pot, Pod Trško goro, Seidlovo cesto soda št. od 16 do 28 in št. od 29 do 42, soda št. od 44 do 70, 74, 76, Stražno, Šmarješko cesto, Otoško cesto 5, Na Brezovici 5, Na Dulah 8, 16. Naknadne volitve se izvedejo na volišču št. 8501024 – Novo mesto, Seidlova cesta 28 – družbeni center.

 

- Krajevne skupnosti Šmihel, ki obsega Boričevo, Aškerčevo ulico, Bajčevo ulico, K Roku 10, 12, Košenice, Krajčevo ulico, Krallovo ulico, Nahtigalovo ulico, Ob Težki vodi od 1 do 17, Smrečnikovo ulico št. 40, 45, 55, 57, 58, 59, 60, 61, 61A, 63, Šegovo ulico 112, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, Šmihel, Šukljetovo ulico, Vorančevo ulico, Ulica na Hribu 48, 58, 60, 62, 64, 66, 72, 100, Pot v Gaj 4, 12, 16, 20, 22, 31,  35, 40, Škrjanče pri Novem mestu. Naknadne volitve se izvedejo na volišču št. 8501036 – Novo mesto, Bajčeva ulica 20 – Gasilski dom Šmihel.

 

V krajevni skupnosti Ločna – Mačkovec se voli sedem (7) članov sveta krajevne skupnosti, v krajevni skupnosti Šmihel se voli en (1) član sveta krajevne skupnosti.

 

2.

Naknadne volitve se izvedejo v nedeljo, 13.1.2019. Za dan razpisa volitev, s katerimi začno teči roki za volilna opravila, se šteje četrtek, 29.11.2018.

 

3.

Kandidature za naknadne volitve se lahko vložijo do četrtka, 13.12.2018 do 19. ure pri Občinski volilni komisiji Mestne občine Novo mesto, Seidlova cesta 1, Novo mesto.

 

4.

Za izvedbo naknadnih volitev skrbi Občinska volilna komisija Mestne občine Novo mesto.  

 

 

Številka: 041-2/2018

Novo mesto, 28.11.2018

 

Marjetica Žibert,

predsednica Občinske volilne komisije

Mestne občine Novo mesto

nazaj