vodilna slika

Ugotovitveni sklep o revalorizaciji vrednosti točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča na območju Mestne občine Novo mesto za leto 2022

datum: 23. 02. 2022

Dolenjski uradni list 6 - 2022.

 

Na podlagi Statuta Mestne občine Novo mesto (DUL, št. 14/19 – uradno prečiščeno besedilo) in na podlagi 17. člena Odloka o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča v Mestni občini Novo mesto (DUL, 29/19 in 19/21) je župan Mestne občine Novo mesto sprejel

 

 

UGOTOVITVENI SKLEP

o revalorizaciji vrednosti točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega

zemljišča na območju Mestne občine Novo mesto za leto 2022

 

1. člen

 

Občinski svet Mestne občine Novo mesto ni sprejel sklepa o vrednosti točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča na območju Mestne občine Novo mesto za naslednje koledarsko leto do 31. decembra tekočega koledarskega leta, zato se vrednost točke s 1. januarjem naslednje leto revalorizira z indeksom rasti cen življenjskih potrebščin za obdobje pred letom, za katerega se nadomestilo odmerja.

 

2. člen

 

Vrednosti točk za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča se revalorizirajo s količnikom, ugotovljenim na podlagi letnega indeksa rasti cen življenjskih potrebščin po podatkih Statističnega urada RS.

 

3. člen

 

Ugotovi se, da revalorizirane vrednosti točk za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča na območju Mestne občine Novo mesto za leto 2022 znašajo:

 

 

Šifra dejavnosti

Naziv

Vrednost točke

 

A

 

Stanovanjske površine

 

 

0,0002272600

 

 

PA, PB, PC, PD, PF, PG

 

 

Poslovne površine

 

 

0,0002882400

 

 

PE

 

Trgovina

 

 

0,0005351200

 

 

PH1

 

Družbena dejavnost – izobraževanje, zdravstvo, sociala

 

 

0,0002856000

 

 

PH2

 

Družbena dejavnost – javna uprava

 

0,0005711800

 

 

B1

 

Nezazidano stavbno zemljišče – stanovanjska gradnja 1. in 2. območje

 

 

0,0001047700

 

 

B2

 

Nezazidano stavbno zemljišče – stanovanjska gradnja 3. in 4. območje

 

 

0,0000814000

 

 

C1

 

Nezazidano stavbno zemljišče – poslovna gradnja 1. in 2. območje

 

 

0,0005210700

 

 

C2

 

Nezazidano stavbno zemljišče – poslovna gradnja 3. in 4. območje

 

 

0,0004322700

 

 

 

4. člen

 

Ugotovitveni sklep o vrednosti točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča na območju  Mestne občine Novo mesto za leto 2022 se objavi v Dolenjskem uradnem listu. Revalorizirane vrednosti točk se uporabljajo od 1. 1. 2022 dalje.

 

 

 

 

Številka: 007-8/2019-14

Datum: 15. 2. 2022

                                                                                   Župan Mestne občine Novo mesto

                                                                                            mag. Gregor Macedoni, l. r.

                                                                                                         

 

nazaj