vodilna slika

Ugotovitveni sklep o revalorizaciji vrednosti točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča na območju Mestne občine Novo mesto za leto 2024

datum: 29. 12. 2023

Dolenjski uradni list 28 - 2023

 

Na podlagi 27. člena Statuta Mestne občine Novo mesto (Dolenjski uradni list, št. 14/19 – UPB1) in drugega odstavka 17. člena Odloka o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča v Mestni občini Novo mesto (Dolenjski uradni list, št. 29/19, 19/21 in 26/23) je župan Mestne občine Novo mesto sprejel

 

 

UGOTOVITVENI SKLEP

o revalorizaciji vrednosti točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča na območju Mestne občine Novo mesto za leto 2024

 

I

 

Ugotovi se, da revalorizirane vrednosti točk za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča na območju Mestne občine Novo mesto za leto 2024 znašajo:

 

 

Šifra dejavnosti

 

Naziv

Vrednost točke

 

A

 

Stanovanjske površine

0,00026120

 

PA, PB, PC, PD,

PF, PG

 

Poslovne površine

0,00033128

 

PA1

 

Poslovne površine – Revoz d.d.

0,00024846

 

PE

 

Trgovina

0,00061503

 

PH1

 

Družbena dejavnost – izobraževanje, zdravstvo, sociala

0,00032825

 

PH2

 

Družbena dejavnost – javna uprava

0,00065647

PH3

 

Družbena dejavnost – objekti sakralne kulturne dediščine

 

0,00016413

 

B1

 

Nezazidano stavbno zemljišče –

stanovanjska gradnja 1. in 2. območje

0,00024083

 

B2

 

Nezazidano stavbno zemljišče –

stanovanjska gradnja 3. in 4. območje

0,00018710

 

 

 

C1

 

Nezazidano stavbno zemljišče –

poslovna gradnja 1. in 2. območje

0,00119776

 

C2

 

Nezazidano stavbno zemljišče –

poslovna gradnja 3. in 4. območje

0,00099363

 

 

II

 

Ta ugotovitveni sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Dolenjskem uradnem listu.

 

Revalorizirane vrednosti točk se uporabljajo od 1. 1. 2024 dalje.

 

 

Številka: 422-130/2023-3

Novo mesto, dne 29. 12. 2023

 

 

Župan

 

Mestne občine Novo mesto

 

  mag. Gregor Macedoni, l.r.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                

nazaj