vodilna slika

Sklep o vrednosti točke za izračun taks za oglaševanje v Mestni občini Novo mesto za leto 2024

datum: 29. 12. 2023

Dolenjski uradni list 28 - 2023.

Na podlagi 27. člena Statuta Mestne občine Novo mesto (Dolenjski uradni list št. 14/19) sprejmem v zvezi z Odlokom o komunalnih taksah v občini Novo mesto (Uradni list, RS št. 47/12 in Dolenjski uradni list št. 29/19 in 15/22) naslednji

SKLEP

o vrednosti točke za izračun taks za oglaševanje v Mestni občini Novo mesto za leto 2024

 

  1. člen

Tarifa 1

 

Objekt

Višina takse EUR / m2/ leto 2024

velike ali male samostoječe ali stenske table

                                 82,10 €

vrtljive lamelne samostoječe ali stenske table

                               150,35 €

plakatni stebri: okrogli in tristrani

                                 82,10 €

samostoječe ali stenske svetlobne prikazovalnike (displeje)

                               150,35 €

objekti s platni na slepih fasadah stavb

                                 54,65 €

objekti s slikovno ali pisno obdelanimi stenami stavb

                                 54,65 €

   

Tarifa 2

 
   

Objekt

Višina takse EUR / m2/ leto 2024

objekti za obešanje transparentov

                               150,35 €

velike in male stenske table na gradbiščnih ograjah

                                 82,10 €

objekti s poslikavami na platnih gradbenih odrov

                                 82,10 €

prenosni ulični panoji tipa A

                                 82,10 €

 

Tarifa 3

     
       

Objekt

Višina takse EUR na podlagi javnega razpisa / leto 2024

 

Obešanke na drogovih javne razsvetljave

                          26.050,00 €

 

Velike in male samostoječe ali stenske svetlobne vitrine

                          26.050,00 €

 

         

 

    člen

Ta sklep začne veljati z objavo v Dolenjskem uradnem listu. Vrednost točke se uporablja za obračun takse od 1.1.2024 dalje.

 

Številka:         428-11/2023                                                

Datum:           29.12.2023

 

 

Župan

Mestne občine Novo mesto

mag. Gregor Macedoni, l.r.

 

 

nazaj