vodilna slika

Tehnični popravek Odloka o spremembi Odloka o izvajanju izbirnih gospodarskih javnih služb dejavnosti sistemskega operaterja distribucijskega omrežja in dobave zemeljskega plina tarifnim odjemalcem

datum: 11. 01. 2024

Dolenjski uradni list 2 - 2024.

V Odloku o spremembi Odloka o izvajanju izbirnih gospodarskih javnih služb dejavnosti sistemskega operaterja distribucijskega omrežja in dobave zemeljskega plina tarifnim odjemalcem, objavljenem v Dolenjskem uradnem listu št. 26 z dne 22. 12. 2023, je bila ugotovljena tehnična napaka, zato je na podlagi 27. člena Statuta Mestne občine Novo mesto (Dolenjski uradni list, št. 14/19 - Uradno prečiščeno besedilo) ter Pravilnika o ustanovitvi in izdajanju Dolenjskega uradnega lista z dne 18. 3. 2015, župan Mestne občine Novo mesto sprejel

 

 

TEHNIČNI POPRAVEK 

Odloka o spremembi Odloka o izvajanju izbirnih gospodarskih javnih služb dejavnosti sistemskega operaterja distribucijskega omrežja in dobave zemeljskega plina tarifnim odjemalcem

 

V 1. odstavku 1. člena in 1. odstavku 2. člena se navedbe objav Odloka o izvajanju izbirnih gospodarskih javnih služb dejavnosti sistemskega operaterja distribucijskega omrežja in dobave zemeljskega plina tarifnim odjemalcem, namesto »(Uradni list RS, št. 35/06 in Dolenjski uradni list, št. 13/18)« pravilno glasi »(Uradni list RS, št. 35/06 in Dolenjski uradni list, št. 7/18)«.

 

 

 

Številka: 007-0029/2023-6

Datum: 10. 1. 2024               

                                                                                                    mag. Gregor Macedoni, l.r.

                                                                                                                          župan

 

nazaj