vodilna slika

Arhiv lokalnih volitev 2018

Občinska volilna komisija objavlja uradne izide rednih lokalnih volitev 2018 za člane občinskega sveta, župana, in člane svetov krajevnih skupnosti, 

ki so bile izvedene v nedeljo, 18.11.2018.

1. Volitve članov občinskega sveta

Na 16 listah je za 29 članov občinskega sveta kandidiralo 374 kandidatov. 

Od 29.565 volivcev jih je glasovalo 14.883 ali 50,34%. 

Oddanih je bilo 14.868 glasovnic, neveljavnih je bilo 408 glasovnic.

Veljaven preferenčni glas je oddalo 5.254 volivcev.

Posamezne liste so prejele naslednje število glasov, oziroma mandatov v občinskem svetu: 

Zap.št. Ime liste Št. glasov % glasov Št. mandatov
15 LISTA GREGORJA MACEDONIJA 3884 26,86% 10
7 SLOVENSKA DEMOKRATSKA STRANKA - SDS 1801 12,46% 4
2 ZVEZA ZA DOLENJSKO - ZZD 1270 8,78% 3
6 GAS - GOSPODARSKO AKTIVNA STRANKA 1122 7,76% 3
12 DEMOKRATIČNA STRANKA UPOKOJENCEV DeSUS  1104 7,63% 2
16 SOLIDARNOST, ZA PRAVIČNO DRUŽBO 925 6,40% 2
10 NOVA SLOVENIJA - KRŠČANSKI DEMOKRATI 736 5,09% 1
13 SLS - SLOVENSKA LJUDSKA STRANKA 647 4,47% 1
9 SOCIALNI DEMOKRATI (SD) 494 3,42% 1
4 SLOVENSKA NACIONALNA STRANKA - SNS 471 3,26% 1
3 DOBRA DRŽAVA 429 2,97% 1
5 LISTA MARJANA ŠARCA 369 2,55%  
8 LEVICA 362 2,50%  
11 SMC - STRANKA MODERNEGA CENTRA 345 2,39%  
14 LISTA DUŠANA KAPLANA 295 2,04%  
1 ZELENI SLOVENIJE 206 1,42%  

Izvoljeni so bili naslednji kandidati: 
mag. Gregor Macedoni, LISTA GREGORJA MACEDONIJA,
Jasna Kos Plantan, LISTA GREGORJA MACEDONIJA,
Boštjan Grobler, LISTA GREGORJA MACEDONIJA,
Sara Drašković, LISTA GREGORJA MACEDONIJA,
dr. Janez Povh, LISTA GREGORJA MACEDONIJA,
mag. Mojca Andolšek, LISTA GREGORJA MACEDONIJA,
Primož Kobe, LISTA GREGORJA MACEDONIJA,
mag. Vesna Vesel, LISTA GREGORJA MACEDONIJA,
Mario Krapež, LISTA GREGORJA MACEDONIJA,
Klara Golić, LISTA GREGORJA MACEDONIJA,
mag. Bojan Kekec, SLOVENSKA DEMOKRATSKA STRANKA - SDS,
Marjanca Trščinar Antić, SLOVENSKA DEMOKRATSKA STRANKA - SDS,
Peter Kostrevc, SLOVENSKA DEMOKRATSKA STRANKA - SDS,
Eva Filej Rudman, SLOVENSKA DEMOKRATSKA STRANKA - SDS,
Alenka Muhič, ZVEZA ZA DOLENJSKO - ZZD,
Štefan David, ZVEZA ZA DOLENJSKO - ZZD,
Mira Retelj, ZVEZA ZA DOLENJSKO - ZZD,
Alojz Kobe, GAS - GOSPODARSKO AKTIVNA STRANKA,
Vesna Barborič, GAS - GOSPODARSKO AKTIVNA STRANKA,
Janez Murn, GAS - GOSPODARSKO AKTIVNA STRANKA,
mag. Adolf Zupan, DEMOKRATIČNA STRANKA UPOKOJENCEV DeSUS, 
Ana Bilbija, DEMOKRATIČNA STRANKA UPOKOJENCEV DeSUS, 
Uroš Lubej, SOLIDARNOST, ZA PRAVIČNO DRUŽBO,
Maja Žunič Fabjančič, SOLIDARNOST, ZA PRAVIČNO DRUŽBO,
Marko Dvornik, NOVA SLOVENIJA - KRŠČANSKI DEMOKRATI,
mag. Franc Bačar, SLS - SLOVENSKA LJUDSKA STRANKA,
Srečko Vovko, SOCIALNI DEMOKRATI (SD),
Matjaž Engel, SLOVENSKA NACIONALNA STRANKA - SNS,
Rok Mežnar, DOBRA DRŽAVA.

 

Na volitvah predstavnika romske skupnosti je bilo v posebnih volilnih imenikih na območju Mestne občine Novo mesto vpisanih 327 volilcev. 

Glasovalo je 118 volivcev, to je 36 % od vseh volivcev.

Oddanih je bilo 118 glasovnic. 

Neveljavnih je bilo 34 glasovnic. 

Kandidat je dobil naslednje število glasov:

1. Duško Smajek 84 glasov. 

Kandidat je bil izvoljen v občinski svet kot predstavnik romske skupnosti. 

 

2. Volitve za župana

Kandidirali so 4 kandidati.

Od 29.565 volivcev jih je glasovalo 14.883 ali 50,34%.

Oddanih je bilo 14.843 glasovnic, neveljavnih je bilo 165 glasovnic.

Posamezni kandidati so prejeli naslednje število glasov: 

Zap. št.  Kandidat Št. glasov % glasov
1. GREGOR MACEDONI 9573 65,22%
2. JOŽE KOBE 2138 14,57%
3. ALENKA MUHIČ 1996 13,60%
4. ROK MEŽNAR 971 6,62%

 

Za župana Mestne občine Novo mesto je bil izvoljen Gregor Macedoni, ker je dobil večino veljavnih glasov. 
 

Podrobnosti volitev za župana in občinski svet so v priloženih datotekah. 

Pregled izidov volitev za vse slovenske občine je na voljo na spletni strani: 

http://volitve.gov.si/lv2018/rezultati/seznam_obcin.html

 

3. Volitve v svete krajevnih skupnosti

Za volitve v 22 svetov krajevnih skupnosti s skupnim številom 156 članov vseh svetov je kandidiralo 240 kandidatov. 

Uradni izidi za člane svetov krajevnih skupnosti so objavljeni na 

http://volitve.gov.si/lv2018/rezultati/obcina_novo_mesto_ckvs.html

Za volitve v svet Krajevne skupnosti Ločna - Mačkovec ni bilo vloženih kandidatur, zato se volitve dne 18.11.2018 niso izvedle. 
Naknadne volitve v svet KS Ločna-mačkovec so bile izvedene 10.3.2019, izvoljeni so bili naslednji člani sveta:
Katja Petković, Barbara Luštek, Karolina Dragica Nenadić, Milojka Gutman, Breda Vovko, Andrej Paternost in Žiga Zupančič.

 

1 skupna udeležba 2108.pdf

2 udeležba po voliščih 2018.pdf

3 število glasov za župana 2018.pdf

4 število glasov za župana po voliščih 2018.pdf

5 število glasov za župana po kandidatih in voliščih 2018.pdf

6 število glasov in mandatov po listah 2108.pdf

7 število glasov za os po voliščih 2018.pdf

8 število preferenčnih glasov po kandidatih 2018.pdf

9 količniki po dhontu 2018.pdf

10 seznam izvoljenih kandidatov v os 2018.pdf

nazaj