vodilna slika

Akti MONM

Aktualni akti oz. predpisi Mestne občine Novo mesto so dosegljivi v Katalogu informacij javnega značaja.

 

Poslovnik Občinskega sveta Mestne občine Novo mesto

Spremembe in dopolnitve Poslovnika Občinskega sveta Mestne občine Novo mesto (DUL 10, 2018)

 

Statut Mestne občine Novo mesto

Spremembe in dopolnitve Statuta Mestne občine Novo mesto (DUL 21, 2017)

Spremembe in dopolnitve Statuta Mestne občine Novo mesto (DUL 14 2019)

Statut Mestne občine Novo mesto (uradno prečiščeno besedilo (DUL 14 2019)

nazaj