vodilna slika

Odgovore na vprašanja in pobude v skladu s Poslovnikom občinskega sveta Mestne občine Novo mesto pripravijo pristojni uradi občinske uprave.

Svetniki lahko svoja vprašanja oddate na povezavi.

Pred objavo jih potrdita direktor občinske uprave in župan.

900-0018/2021 - 457 Pobuda za nadstrešek avtobusnega postajališča


Datum: 16. 12. 2021
Urad: Urad za prostor in razvoj
Svetniška skupina: GAS - Gospodarsko aktivna stranka
Svetnik: Alojz Kobe

Pobuda

Pobuda, da se na postajališču proti Trški gori (pletenka) naredi oz. izvede nadstrešek; otroci čakajo na avtobus  in če dežuje so mokri.

Odgovor

Omenjeno postajališče trenutno ni na seznamu avtobusnih postajališč šolskega prevoza otrok v MONM.

 

Pripravili:

                                                                                                                          

Igor Tomažin                                                                                                     

strokovni sodelavec za investicije                                                                    

 

                                                                                                       

Špela Bele Zatežić

vodja Oddelka za investicije

 

 

 

dr. Iztok Kovačič                                                                             dr. Vida Čadonič Špelič

vodja Urada za prostor in razvoj                                                               direktorica

 

 

 

Nazaj na seznam