vodilna slika

Odgovore na vprašanja in pobude v skladu s Poslovnikom občinskega sveta Mestne občine Novo mesto pripravijo pristojni uradi občinske uprave.

Svetniki lahko svoja vprašanja oddate na povezavi.

Pred objavo jih potrdita direktor občinske uprave in župan.

900-0019/2021 - 472 Križišče v Ratežu


Datum: 03. 02. 2022
Urad: Urad za prostor in razvoj
Svetniška skupina: GAS - Gospodarsko aktivna stranka
Svetnik: Alojz Kobe

Pobuda

Vprašanje kdaj se bo pristopilo k izgradnji križišča na Ratežu, ki bi moral biti v skladu s pogodbo med MO NM in KS zgrajen do 30.6.2012?

Na vprašanje je delno odgovoril Gregor Macedoni, župan Mestne občine Novo mesto.

Odgovor

Za ureditev križišča na Ratežu je bilo predhodno izdelanih več projektov, vendar za krajane  rešitve niso bile sprejemljive. MONM je v letu 2021 naročila projekt idejne zasnove ureditve krožnega križišča dveh regionalnih cest in ene lokalne ceste. Izdelanih je bilo šest variant ureditve krožnega križišča, ki jih trenutno proučujejo v KS, kakor tudi na Direkciji RS za infrastrukturo. V kolikor bo prišlo do usklajene variante z obeh strani, bomo naročili projekt za izvedbo, kar predvidevamo v letošnjem letu. Sama izvedba je predvidena v letih 2023 in 2024.

 

 

 

 

Pripravili:

                                                                                                                          

                                                                                                                          

Špela Bele Zatežić

vodja Oddelka za investicije

 

 

 

dr. Iztok Kovačič                                                                             dr. Vida Čadonič Špelič

vodja Urada za prostor in razvoj                                                               direktorica

Nazaj na seznam