vodilna slika

Odgovore na vprašanja in pobude v skladu s Poslovnikom občinskega sveta Mestne občine Novo mesto pripravijo pristojni uradi občinske uprave.

Svetniki lahko svoja vprašanja oddate na povezavi.

Pred objavo jih potrdita direktor občinske uprave in župan.

900-0002/2022 - 480 Obsoditev agresije na Ukrajino


Datum: 10. 03. 2022
Urad: Kabinet župana
Svetniška skupina: GAS - Gospodarsko aktivna stranka
Svetnik: Alojz Kobe

Pobuda

Pobuda občinskemu svetu in županu, da tudi občinski svet obsodi agresijo Putinovega režima na Ukrajino ter da v znak podpore ukrajinskemu narodu ter rusom, ki se borijo zoper stalinistični Putinov režim izobesi Ukrajinsko zastavo na Rotovžu.

Na pobudo je delno odgovoril Gregor Macedoni, župan Mestne občine Novo mesto.

Odgovor

Sklep o obsodbi agresije na Ukrajino je dodan na dnevni red 27. redne seje Občinskega sveta Mestne občine Novo mesto.

 

Urban Kramar

Vodja kabineta

Nazaj na seznam