vodilna slika

Odgovore na vprašanja in pobude v skladu s Poslovnikom občinskega sveta Mestne občine Novo mesto pripravijo pristojni uradi občinske uprave.

Svetniki lahko svoja vprašanja oddate na povezavi.

Pred objavo jih potrdita direktor občinske uprave in župan.

900-12/2020–287 Postajališče Dolž - Greben


Datum: 01. 10. 2020
Urad: Urad za prostor in razvoj
Svetniška skupina: SLS - Slovenska ljudska stranka
Svetnik: Mag. Franci Bačar

Pobuda

Kako potekajo postopki za pridobitev zemljišča za ureditev postajališča in ureditev ekološkega otoka, parceli: 2127/2 in 2116/3 v KO 1489 Cerovec.

Odgovor

S postopkom odkupa nepremičnin katastrska občina 1489 Cerovec, parcel 2116/3 in 2127/2 smo začeli, ni pa še končan.

 

 

Pripravila:

 

Stanislava Bjelajac

vodja Oddelka za premoženjske zadeve

 

 

dr. Iztok Kovačič

vodja Urada za prostor in razvoj

dr. Vida Čadonič Špelič

direktorica

Nazaj na seznam