vodilna slika

Odgovore na vprašanja in pobude v skladu s Poslovnikom občinskega sveta Mestne občine Novo mesto pripravijo pristojni uradi občinske uprave.

Svetniki lahko svoja vprašanja oddate na povezavi.

Pred objavo jih potrdita direktor občinske uprave in župan.

900-18/2020–295 Ureditev bivanjske zakonodaje


Datum: 12. 11. 2020
Urad: Urad za družbene dejavnosti
Svetniška skupina: SLS - Slovenska ljudska stranka
Svetnik: Mag. Franci Bačar

Pobuda

Vlada RS se je lotila urejati zakonodajo, ki ureja prijavo bivališč; razlog za to je bil ravno na Dolenjskem kjer na neki manjši površini živi več kot 100 oseb; v NM občini imamo Rome kjer je tudi več kot 100 prijav na eni hišni številki; imamo specifično pokrajino in velikokrat je potem  težava, da je prevoz ceste na lastno odgovornost v zimskem obdobju, ljudje pa na takem območju živijo; pobuda da se novomeška občina vključi kjer se lahko ali preko Skupnosti mestnih občin ali kaki drugi obliki in državi predstavi našo situacijo; dejstvo namreč je, da obstaja zakonodaja, ki ureja prostor in zakonodaja, ki ureja upravne notranje zadeve in so med seboj neusklajene; primer: pravico do hišne številke ima vsaka stavba, ki je zgrajena za to, da bo služila za stalno ali začasno bivanje, pa tudi tista, ki rabi naslov za opravljanje gospodarske oz. poslovne dejavnosti; ko pride stavba do naslova, pa se lahko v take stavbe prijavijo bivališča; včasih so to stalna bivališča, včasih pa fiktivna; tako obstajajo prijave v hleve, kozolce, zidanice, rastlinjake, cvetličarne itd.; zakonodaja je tu zelo neurejena; ni problem samo 100 prijav na 10 m2, ampak bi morala država urediti in omogočiti upravnim enotam da zavračajo prijave v stavbe, ki niso namenjene prebivanju.

Odgovor

Pobuda za prenovo predpisov, ki urejajo prijavo stalnih prebivališč je utemeljena. S problemom fiktivnih prijav in prijav na naslove stavb, ki niso namenjene prebivanju, se čedalje pogosteje srečujemo pri rednem delu občinske uprave. Župan mag. Gregor Macedoni je ministra pristojnega za javno upravo dne 25. septembra 2020 ob obisku v Novem mestu že seznanil s problemom fiktivnih prijav stalnega prebivališča in ga pozval, da ministrstvo čim prej pripravi rešitve, ki bodo omejile možnost takšnih zlorab. Občinska uprava bo pripravila utemeljeno pobudo za spremembo regulacije prijave stalnega prebivališča in jo posredovala pristojnim državnim organom. S pobudo in načinom njene obravnave bo primerno seznanjen tudi Občinski svet.

 

Pripravil:

Izidor Jerala

podsekretar za prostorsko načrtovanje

 

 

Mojca Tavčar

vodja Oddelka za okolje in prostor

 

dr. Iztok Kovačič                                                                               dr. Vida Čadonič Špelič

vodja Urada za prostor in razvoj                                                                  direktorica

Nazaj na seznam