vodilna slika

Odgovore na vprašanja in pobude v skladu s Poslovnikom občinskega sveta Mestne občine Novo mesto pripravijo pristojni uradi občinske uprave.

Svetniki lahko svoja vprašanja oddate na povezavi.

Pred objavo jih potrdita direktor občinske uprave in župan.

900-0019/2021 - 475 Postavitev odstranjenih prometnih znakov


Datum: 03. 02. 2022
Urad: Skupna občinska uprava občin Dolenjske
Svetniška skupina: SLS - Slovenska ljudska stranka
Svetnik: Mag. Franci Bačar

Pobuda

Jeseni 2022 se je v naselju Dolž obnovil odsek Šolske ceste, kar je občutno izboljšalo stanje in prometno varnost na odseku. Pri obnovi sta bila odstranjena: STOP znak na ulici Ravnica v križišču s Šolsko cesto in oznaka ulice Ravnica, ki še vedno ležita ob robu ulice. Predlagam, da izvajalec del ustrezno namesti obe prometni označbi.

Odgovor

Obe prometni označbi, ki sta bili odstranjeni v teku obnove omenjenega odseka, smo že postavili na svoje mesto.

 

 

Pripravili:

                                                                                                                          

Igor Tomažin                                                                                                     

strokovni sodelavec za investicije                                                                    

 

 

                                                                                                                          

Špela Bele Zatežić

vodja Oddelka za investicije

 

 

 

dr. Iztok Kovačič                                                                             dr. Vida Čadonič Špelič

vodja Urada za prostor in razvoj                                                               direktorica

Nazaj na seznam