vodilna slika

Odgovore na vprašanja in pobude v skladu s Poslovnikom občinskega sveta Mestne občine Novo mesto pripravijo pristojni uradi občinske uprave.

Svetniki lahko svoja vprašanja oddate na povezavi.

Pred objavo jih potrdita direktor občinske uprave in župan.

Odprava nevarno nameščene ograje na glavni avtobusni postaji v Novem mestu


Datum: 09. 05. 2017
Svetnik: Alojz Golob

Pobuda

Vprašanje in pobuda, da Občinska uprava v okviru svojih aktivnosti sprejme ukrepe in zavaruje občane in obiskovalce avtobusne postaje. Na avtobusni postaji je lesena ograja na zgornjem platoju nameščena neustrezno, nevarno, z razmiki in na način, da ne varuje pred padcem v globino niti odraslega človeka, kaj šele otroka.

Vprašanje, kdo je v MO NM zadolžen za varstvo pri delu, kdo izvaja preglede, kdaj je bilo področje avtobusne postaje zadnjič pregledano in ali je izdelano poročilo ter kakšno je to poročilo.

Hkrati dajem pobudo in predlagam, da se v okviru vzdrževalnih del in obveznosti zagotavljanja varnosti ter varstva pred nezgodo in odvrnitve odgovornosti MO NM kot lastnika namesti ograjo na način, ki bo preprečeval padec.

Odgovor

fasfasfasdf

Nazaj na seznam