vodilna slika

Odgovore na vprašanja in pobude v skladu s Poslovnikom občinskega sveta Mestne občine Novo mesto pripravijo pristojni uradi občinske uprave.

Svetniki lahko svoja vprašanja oddate na povezavi.

Pred objavo jih potrdita direktor občinske uprave in župan.

Parkirišča za invalide na spodnjem delu Glavnega trga


Datum: 23. 05. 2016
Urad: Urad za gospodarske javne službe
Svetniška skupina: SLS - Slovenska ljudska stranka
Svetnik: Alojz Golob

Pobuda

Vprašanje, kdaj bodo zarisana parkirna mesta za invalide na spodnjem delu Glavnega trga (nasproti Kavarne)?

Odgovor

Parkirišča bodo zarisana v najkrajšem možnem času. Predvidoma do konca meseca maja.

 

 

 

Miloš DULAR

Podsekretar

 

mag. Jože KOBE

 

dr. Vida ČADONIČ ŠPELIČ

VODJA URADA

DIREKTORICA OBČINSKE UPRAVE

Nazaj na seznam