vodilna slika

Odgovore na vprašanja in pobude v skladu s Poslovnikom občinskega sveta Mestne občine Novo mesto pripravijo pristojni uradi občinske uprave.

Svetniki lahko svoja vprašanja oddate na povezavi.

Pred objavo jih potrdita direktor občinske uprave in župan.

Zagotovitev dodatnih parkirišč za invalide na Glavnem trgu


Datum: 18. 10. 2016
Urad: Urad za gospodarske javne službe
Svetniška skupina: SLS - Slovenska ljudska stranka
Svetnik: Alojz Golob

Pobuda

Vprašanje, kdaj bo Občinska uprava realizirala obljubo po zagotovitvi dodatnih parkirišč na Glavnem trgu?

Odgovor

Dodatni parkirni prostor za invalide je bil urejen v spodnjem delu Glavnega trga med hišnima številkama 21 in 22.

 

Pripravil:

Jure DUH, višji svetovalec

 

mag. Jože KOBE

VODJA URADA

 

dr. Vida ČADONIČ ŠPELIČ

DIREKTORICA OBČINSKE UPRAVE

 

Nazaj na seznam