vodilna slika

Odgovore na vprašanja in pobude v skladu s Poslovnikom občinskega sveta Mestne občine Novo mesto pripravijo pristojni uradi občinske uprave.

Svetniki lahko svoja vprašanja oddate na povezavi.

Pred objavo jih potrdita direktor občinske uprave in župan.

Agenda 2000 – mesto po meri invalidov


Datum: 15. 12. 2016
Urad: Kabinet župana
Svetniška skupina: SLS - Slovenska ljudska stranka
Svetnik: Alojz Golob

Pobuda

Vprašanje, kdaj bo Mestna občina Novo mesto začela izvajati Agendo 2000 – mesto prijazno invalidom.

Odgovor

Na vprašanje je na seji odgovoril župan mag. Gregor Macedoni.

Nazaj na seznam