vodilna slika

Odgovore na vprašanja in pobude v skladu s Poslovnikom občinskega sveta Mestne občine Novo mesto pripravijo pristojni uradi občinske uprave.

Svetniki lahko svoja vprašanja oddate na povezavi.

Pred objavo jih potrdita direktor občinske uprave in župan.

Nevarnost treh stopnic na notranji strani vhoda v stavbi rotovža – postavitev oporne ograje


Datum: 13. 02. 2017
Urad: Urad za prostor in razvoj
Svetniška skupina: SLS - Slovenska ljudska stranka
Svetnik: Alojz Golob

Pobuda

Pobuda za postavitev oporne ograje ob stopnicah na notranji strani vhoda v stavbi rotovža.

Na notranji strani vhoda v stavbi rotovža so tri stopnice, ki so zelo nepraktične, še posebej za invalide, zato pobuda, da se postavi oporna ograja.

Odgovor

Pobuda je sprejeta. Na omenjeno mesto bomo v mesecu februarju namestili oporno ograjo.

 

 

Pripravil:

Aleš POTOKAR

strokovni sodelavec VI

 

dr. Iztok KOVAČIČ                                                                          dr. Vida Čadonič Špelič

Vodja urada                                                                               Direktorica Občinske uprave

Nazaj na seznam