vodilna slika

Odgovore na vprašanja in pobude v skladu s Poslovnikom občinskega sveta Mestne občine Novo mesto pripravijo pristojni uradi občinske uprave.

Svetniki lahko svoja vprašanja oddate na povezavi.

Pred objavo jih potrdita direktor občinske uprave in župan.

900-0003/2022 - 494 Parkiranje pri Zdravstvenem domu Novo mesto


Datum: 14. 04. 2022
Urad: Urad za prostor in razvoj
Svetniška skupina: Lista Gregorja Macedonija
Svetnik: Dr. Janez Povh

Pobuda

Pobuda, da občinska uprava izboljša model parkiranja v okolici zdravstvenega doma; v zadnjih nekaj letih oz. od uvedbe dovolilnic se dogaja da so tako parkirišča ob zdravstvenem domu kot na drugi strani pri železniški postaji vedno zasedena; pomembno je, da tista parkirišča niso v celoti zasedena; pobuda, da se najde neka rešitev, da bo parkirišče na voljo in se stanje ponovno vzpostav kot je bilo.

Odgovor

Pri Zdravstvenem domu Novo mesto za parkiranje veljajo trije različni režimi parkiranja, in sicer: plačilo po urah,  parkiranje z dovolilnico in parkirna mesta za ranljive skupine.

Neposredno pred Zdravstvenim domom Novo mesto je del parkirnih površin namenjen parkiranju le po urah.  Del parkirnih mest pa je rezerviran za ranljive skupine (invalidi, mamice z otroki). Poleg tega je  možno parkirati tudi brezplačno do 15 minut. Nekaj več kot 30 parkirnih mest trenutno še vedno uporablja Zdravstveni dom za Covid protokol, ki pa se bodo takoj, ko jih ne bodo več potrebovali, sprostila in bo tudi tam ponovno možno parkirati na ure.

Na parkirišču na drugi strani Zdravstvenega doma Novo mesto je ravno tako možno parkiranje tako s plačilom po urah, kot z dovolilnicami in na rezerviranih mestih za ranljive skupine. Bomo pa glede na potrebe razmislili o omejitvi uporabe teh parkirnih mest z dovolilnicami, s čimer bi povečali število parkirnih mest s parkiranjem na ure.

 

                            Miloš Dular

      vodja Oddelka za promet in mobilnost

 

                         dr. Iztok Kovačič                                         

            vodja Urada za prostor in razvoj         

 

                    dr. Jana Bolta Saje

         v. d. direktorice občinske uprave

                          

 

Nazaj na seznam