vodilna slika

Odgovore na vprašanja in pobude v skladu s Poslovnikom občinskega sveta Mestne občine Novo mesto pripravijo pristojni uradi občinske uprave.

Svetniki lahko svoja vprašanja oddate na povezavi.

Pred objavo jih potrdita direktor občinske uprave in župan.

900-18/2020-292 Poostren policijski nadzor v romskih naseljih


Datum: 12. 11. 2020
Urad: Urad za družbene dejavnosti
Svetniška skupina: Lista Gregorja Macedonija
Svetnik: Jasna Kos Plantan

Pobuda

Predlog, da se zagotovi poostren policijski nadzor v romskih naseljih v mesecu decembru, da se ne bo naslednje leto na sestankih spet pogovarjalo o streljanju in podobnem.

Odgovor

Z namenom omejitve streljanja v romskih naseljih, posebno v prazničnem mesecu decembru, smo s strani MONM v rednem kontaktu s policijo, ki prav iz navedenih razlogov v zadnjih mesecih izvaja poostren policijski nadzor. Policija ima v pripravi posebne enote na dan 24. in 31. decembra, ki bodo z neposredno prisotnostjo skrbele za upoštevanje predpisov.

 

Pripravil:                                                        

Janez Doltar

višji svetovalec za romsko problematiko

 

po pooblastilu župana, št. 100-38/2009-146 (409) z dne 31.8.2020

                             mag. Mateja Jerič

            vodja Urada za družbene dejavnosti                                                                   

       

                                                                                                                                                                                                

                                                                                   dr. Vida Čadonič Špelič

                                                                                          direktorica

Nazaj na seznam