vodilna slika

Odgovore na vprašanja in pobude v skladu s Poslovnikom občinskega sveta Mestne občine Novo mesto pripravijo pristojni uradi občinske uprave.

Svetniki lahko svoja vprašanja oddate na povezavi.

Pred objavo jih potrdita direktor občinske uprave in župan.

Ureditev (preusmeritev) tovornega prometa v smeri Straže, ki trenutno poteka skozi mesto Novo mesto zaradi zapore ceste za tovorni promet v Občini Straža na relaciji Prečna – Straža


Datum: 25. 09. 2017
Urad: Urad za prostor in razvoj
Svetniška skupina: SMC - Stranka modernega centra
Svetnik: Mateja Kovačič

Pobuda

Pobuda, da se poskuša doseči dogovor o preusmeritvi tovornega prometa v smeri Straže, ki sedaj poteka skozi mesto Novo mesto zaradi zapore lokalne ceste Prečna – Straža. Cesta je zaprta za ves tovorni promet, razen za lokalni promet.

Občina Straža je prepovedala tovorni promet na lokalni cesti Prečna – Straža, zato ves tovorni promet za Stražo oziroma v to smer poteka skozi Novo mesto. Od odcepa za letališče v Prečni proti Straži so nameščeni prometni znaki, ki na to opozarjajo in od tam naprej je promet za tovorna vozila prepovedan.

Odgovor

Mestna občina Novo mesto o enostranskem ukrepu občine Straža ni bila obveščena. Ker gre za lokalno cesto, prometni režim določa občina sama.

Z občino Straža smo vzpostavili kontakt oz. jih prosili za spremembo prometnega režima. Mnenje njihovih strokovnih služb je, da trenutno  le-tega ne bodo spreminjali, ker  tovorni promet sodi na državne ceste.

 

 

 

Pripravil:

Jure Duh                                                                                                   Miloš Dular

višji svetovalec                                                                          podsekretar – pomočnik vodje

                                                                                                                          

 

 

Nazaj na seznam