vodilna slika

Odgovore na vprašanja in pobude v skladu s Poslovnikom občinskega sveta Mestne občine Novo mesto pripravijo pristojni uradi občinske uprave.

Svetniki lahko svoja vprašanja oddate na povezavi.

Pred objavo jih potrdita direktor občinske uprave in župan.

Aktivnosti Občinske uprave v zvezi z ugotavljanjem zakonitosti Odloka o ureditvi cestnega prometa v Mestni občini Novo mesto


Datum: 07. 07. 2015
Urad: Urad za gospodarske javne službe
Svetniška skupina: SMC - Stranka modernega centra
Svetnik: Mateja Kovačič

Pobuda

Na 4. redni seji Občinskega sveta MO NM, z dne 26.02.2015, je bil izpostavljen utemeljen dvom v zakonitost Odloka o ureditvi cestnega prometa v MO Novo mesto v delu, ki se nanaša na omejitev prometa tovornih vozil na državnih cestah. Menimo, da je Občinska uprava prekoračila svoje pristojnosti.

Občinski svet je sprejel sklep, da bo Občinska uprava zakonitost odloka preverila in pridobila mnenje ustreznih državnih institucij. Glede na to, da so od takrat pretekli že trije meseci, vprašanje, katere konkretne naloge je Občinska uprava v zvezi s tem že izvedla. Prosim za pisni odgovor.                         

 

Odgovor

Mestna občina Novo mesto je pripravila predlog Odloka o ureditvi cestnega prometa v Mestni občini Novo mesto, ki bo obravnavan na seji Občinskega sveta dne 9.7.2015. V predlogu Odloka je tako izvzet 4. člen trenutno veljavnega Odloka o ureditvi cestnega prometa v Mestni občini Novo mesto (Uradni list RS, št. 57/2009, 74/2009, 36/2011 in Dolenjski uradni list št. 1).

 

Pripravila:

Anja Dragan,

višja svetovalka

 

mag. Jože Kobe,                                                                                                Gregor Macedoni,

vodja Urada za gospodarske javne službe                                                                 župan

Nazaj na seznam