vodilna slika

Odgovore na vprašanja in pobude v skladu s Poslovnikom občinskega sveta Mestne občine Novo mesto pripravijo pristojni uradi občinske uprave.

Svetniki lahko svoja vprašanja oddate na povezavi.

Pred objavo jih potrdita direktor občinske uprave in župan.

Pojasnilo župana v zvezi z odsotnostjo predsednika Vlade RS, dr. Mira Cerarja na osrednji slovesnosti ob 650-letnici Novega mesta


Datum: 07. 07. 2015
Urad: Kabinet župana
Svetniška skupina: SMC - Stranka modernega centra
Svetnik: Mateja Kovačič

Pobuda

Pobuda županu, da Občinskemu svetu poda obrazložitev v zvezi z pisno in ustno korespondenco med Kabinetom predsednika Vlade RS in Kabinetom župana MO NM, ki se nanaša na odsotnost predsednika Vlade RS, dr. Mira Cerarja z osrednje slovesnosti ob 650-letnici Novega mesta.

Vemo, da je župan že pred proslavo dobil tako pisna kot tudi ustna obvestila o nujni zadržanosti predsednika Vlade RS, kot tudi opravičilo zaradi tega. Zato želimo, da ovrže namige in zahteve občinskega svetnika mag. Zupana, da Občinski svet MO NM od predsednika Vlade RS zahteva opravičilo zaradi odsotnosti.

Odgovor

Dogovor glede udeležbe dr. Mira Cerarja na osrednji slovesnosti ob 650-letnici Novega mesta dne 9. aprila 2015 je potekalo večinoma ustno med županom Gregorjem Macedonijem in vodjem kabineta predsednika Vlade RS, g. Gregorjem Krajcem. Napoved slovesnosti smo vsem v državnem vrhu posredovali v februarju 2015, uradno vabilo so prejeli v drugi polovici marca 2015. Potrditev udeležbe predsednika Vlade RS je prejel župan ustno, najprej neformalno od poslanke Urške Ban, nato še uradno od g. Krajca konec februarja 2015. Zato smo v skladu s tem tudi vodili vso komunikacijo glede promocije dogodka. Zapletlo se je v tednu pred dogodkom, pred velikonočnimi prazniki, ko so sklicali izredno sejo Državnega zbora. Od 7. aprila do 9. aprila so si informacije o udeležbi predsednika Vlade RS izmenjavali župan, ga. Urška Ban in g. Gregor Krajc, župan pa je o udeležbi oz. neudeležbi redno obveščal organizacijsko ekipo, ki je v skladu s številnimi spremembami večkrat spreminjala program dogodka. Ob 15.15 dne 9. aprila 2015 je g. Krajc župana preko telefona obvestil, da se bo g. predsednik Vlade RS prireditve udeležil s partnerko, prav tako pa so nas prosili, da na sami lokaciji prireditve zagotovimo primeren prostor, od koder bi se predsednik Vlade RS lahko oglasil v živo v oddajo Odmevi RTV Slovenija o temi vezani na izredno sejo Državnega zbora. Okoli 16. ure, ko so sejo Državnega zbora zaprli za javnost, je g. Krajc županu dokončno odpovedal udeležbo predsednika Vlade RS, organizatorji pa smo se odločili, da bo imel govor na prireditvi le župan in ustrezno prilagodili program.

 

Pripravila:

Sara Drašković,                                                                                                   Gregor Macedoni,

Vodja Kabineta župana                                                                                                župan

 

 

Nazaj na seznam