vodilna slika

Odgovore na vprašanja in pobude v skladu s Poslovnikom občinskega sveta Mestne občine Novo mesto pripravijo pristojni uradi občinske uprave.

Svetniki lahko svoja vprašanja oddate na povezavi.

Pred objavo jih potrdita direktor občinske uprave in župan.

Poročanje župana na začetku vsake seje Občinskega sveta o aktualnih dogodkih


Datum: 05. 07. 2016
Urad: Kabinet župana
Svetniška skupina: SMC - Stranka modernega centra
Svetnik: Mateja Kovačič

Pobuda

Pobuda županu, da po vzoru MOL-a na začetku vsake seje Občinskega sveta MO NM poda kratko informacijo o tekočih aktualnih dogodkih v občini.

Odgovor

Pobuda je sprejeta.

 

Pripravila

Sara Drašković,                                                                                                Gregor Macedoni,

vodja Kabineta župana                                                                                            župan

Nazaj na seznam