vodilna slika

Odgovore na vprašanja in pobude v skladu s Poslovnikom občinskega sveta Mestne občine Novo mesto pripravijo pristojni uradi občinske uprave.

Svetniki lahko svoja vprašanja oddate na povezavi.

Pred objavo jih potrdita direktor občinske uprave in župan.

Ureditev ograjenega prostora/igrišča za pse


Datum: 15. 12. 2016
Urad: Direktorica občinske uprave
Svetniška skupina: SMC - Stranka modernega centra
Svetnik: Mateja Kovačič

Pobuda

Pobuda za ureditev ograjenega prostora, ki bi služilo namenu igrišča za pse, npr. v bližini večjih stanovanjskih naselij.

Odgovor

Pobuda je vsekakor koristna, predvsem v večjih in strnjenih naseljih. Mestna občina Novo mesto bo po uspešnem vzoru ureditev otroških igrišč  pobudo naslovila na krajevne skupnosti.

 

                                                                                                        dr. Vida Čadonič Špelič

                                                                                                   direktorica Občinske uprave

Nazaj na seznam