vodilna slika

Odgovore na vprašanja in pobude v skladu s Poslovnikom občinskega sveta Mestne občine Novo mesto pripravijo pristojni uradi občinske uprave.

Svetniki lahko svoja vprašanja oddate na povezavi.

Pred objavo jih potrdita direktor občinske uprave in župan.

Postavitev avtomata za parkirnino na parkirišču pred Zdravstvenim domom Novo mesto


Datum: 30. 06. 2017
Urad: Urad za gospodarske javne službe
Svetniška skupina: SMC - Stranka modernega centra
Svetnik: Mateja Kovačič

Pobuda

Ponovno podajam pobudo, da se parkirni prostor pri Zdravstvenem domu Novo mesto nemudoma uredi z ustreznim avtomatom, ki bo občanom omogočal pravično plačilo parkirnine glede na dejanski čas parkiranja.

Zgrajena infrastruktura z ločenim uvozom in izvozom to omogoča, tako, da tehničnih ovir razen, da se postavijo zapornice, ni.

Takšno stanje kot je sedaj, je za vse obiskovalce Zdravstvenega doma nevzdržno, saj je načrtovanje parkirnega časa skoraj nemogoče. Zato v večini primerov prihaja do preplačila, kar povzroča pri občanih obilo slabe volje. Pred časom je bil v medijih objavljen podatek, da se v občinski proračun mesečno steče od 5.000 do 7.000 €, oz. cca 80.000€ letno. V primerjavi s tem je strošek investicije zanemarljiv.

Odgovor

Pobuda bo upoštevana in realizirana v letošnjem letu.

 

 

 

 

 

Miloš Dular

 

dr. Vida ČADONIČ ŠPELIČ

Pomočnik vodje urada

direktorica občinske uprave

Nazaj na seznam