vodilna slika

Odgovore na vprašanja in pobude v skladu s Poslovnikom občinskega sveta Mestne občine Novo mesto pripravijo pristojni uradi občinske uprave.

Svetniki lahko svoja vprašanja oddate na povezavi.

Pred objavo jih potrdita direktor občinske uprave in župan.

Parkirišče pred cerkvijo Potov Vrh - spreminjanje lokacije droga javne razsvetljave


Datum: 18. 10. 2017
Urad: Urad za razvoj in prostor
Svetniška skupina: GAS - Gospodarsko aktivna stranka
Svetnik: Alenka Papež

Pobuda

Na željo krajanov dajem vprašanje, zakaj je bila kljub prvotnemu načrtu in dogovorom spremenjena lokacija postavitve droga javne razsvetljave tako, da bo sedaj postavljen na sredini parkirišča?

Tako postavljen drog javne razsvetljave bo oviral uporabo parkirišča, še posebej ob dejstvu, da je nameravana še postavitev ograje.

Dajem pobudo, da se drog javne razsvetljave postavi tako kot je bilo prvotno predvideno s strokovno rešitvijo pri hidrantu in se dnevno naj ne spreminjajo predlogi rešitev posameznikov.

Mnogokrat je bilo namreč rečeno, da mora biti občinska uprava pri svojem delu načelna in strokovna, verjetno pa  tudi racionalna.

Prilagam tudi podpise krajanov, ki nasprotujejo postavitvi droga javne razsvetljave na sredino parkirišča.                                                                                   

Odgovor

Drog javne razsvetljave bo postavljen pri kontejnerjih na Potovem vrhu. Lokacija postavitve je določena s sklepom zbora krajanov KS Mali Slatnik, ki je bil dne 1.10.2017 na Potovem vrhu.

 

 

 

 

                                                                                                                  Miloš Dular

                                                                                             vodja Oddelka za promet in mobilnost 

Nazaj na seznam