vodilna slika

Odgovore na vprašanja in pobude v skladu s Poslovnikom občinskega sveta Mestne občine Novo mesto pripravijo pristojni uradi občinske uprave.

Svetniki lahko svoja vprašanja oddate na povezavi.

Pred objavo jih potrdita direktor občinske uprave in župan.

Sanacija ceste Potov vrh - Križe po zadnjem neurju


Datum: 12. 07. 2018
Urad: Urad za razvoj in prostor
Svetniška skupina: GAS - Gospodarsko aktivna stranka
Svetnik: Alenka Papež

Pobuda

Pobuda za sanacijo ceste Potov Vrh – Križe, na odseku, ki je bil na novo asfaltiran.

Ob zadnjem neurju je le-to povzročilo veliko škodo, zato je potrebna sanacija.

Odgovor

Občinska cesta LC 295191, Petelinjek – Potov Vrh – Križe, je sanirana.

 

 

Pripravil:

mag. Janez Zore                                                                                    Miloš Dular

podsekretar                                                                       vodja Oddelka za promet in mobilnost

Nazaj na seznam