vodilna slika

Odgovore na vprašanja in pobude v skladu s Poslovnikom občinskega sveta Mestne občine Novo mesto pripravijo pristojni uradi občinske uprave.

Svetniki lahko svoja vprašanja oddate na povezavi.

Pred objavo jih potrdita direktor občinske uprave in župan.

Pobuda za izgradnjo manjkajočega dela trase javne razsvetljave ob državni cesti v naselju Petelinjek do avtobusne postaje


Datum: 23. 05. 2016
Urad: Urad za gospodarske javne službe
Svetniška skupina: GAS - Gospodarsko aktivna stranka
Svetnik: Alenka Papež

Pobuda

Pobuda, da se uredi manjkajoči del, ki je iz vidika varnosti nujno potreben.

Ob dokončni ureditvi javne razsvetljave v naselju Petelinjek je ugotovljeno, da se v letu 2008 ni izvedla trasa javne razsvetljave ob državni cesti, na kateri se nahaja avtobusna postaja. Cesta je zelo obremenjena, je brez pločnika, brez razsvetljave. To pa predstavlja težavo, predvsem za šoloobvezne otroke, ki prihajajo na postajo v temi.

 

Odgovor

V občinskem proračunu za leto 2016 in 2017 ni predvidenih sredstev za to investicijo. Glede na obremenitev navedenega odseka bomo, v kolikor nam uspe zagotoviti dodatna sredstva, pristopili tudi k izvedbi javne razsvetljave.


Miloš DULAR

Podsekretar

 

mag. Jože KOBE

 

dr. Vida ČADONIČ ŠPELIČ

VODJA URADA

DIREKTORICA OBČINSKE UPRAVE

Nazaj na seznam