vodilna slika

Odgovore na vprašanja in pobude v skladu s Poslovnikom občinskega sveta Mestne občine Novo mesto pripravijo pristojni uradi občinske uprave.

Svetniki lahko svoja vprašanja oddate na povezavi.

Pred objavo jih potrdita direktor občinske uprave in župan.

Zapora ceste v Črmošnjicah


Datum: 01. 02. 2018
Urad: Urad za prostor in razvoj
Svetniška skupina: SDS - Slovenska demokratska stranka
Svetnik: Marjanca Trščinar Antić

Pobuda

Vprašanje v imenu KS Stopiče: v Črmošnjicah je bila odobrena zapora ceste, zato vprašanje, kdaj bo zapora tudi fizično postavljena.

Odgovor

Zapora je fizično že postavljena in bo aktivirana ob ustreznih vremenskih razmerah.

 

                                                                                                                Miloš Dular

                                                                                          vodja Oddelka za promet in mobilnost

Nazaj na seznam