vodilna slika

Odgovore na vprašanja in pobude v skladu s Poslovnikom občinskega sveta Mestne občine Novo mesto pripravijo pristojni uradi občinske uprave.

Svetniki lahko svoja vprašanja oddate na povezavi.

Pred objavo jih potrdita direktor občinske uprave in župan.

Ureditev cestnega priključka (pogrezanje tal) iz smeri Stopič na regionalno cesto v Črmošnjicah


Datum: 01. 02. 2018
Urad: Urad za prostor in razvoj
Svetniška skupina: SDS - Slovenska demokratska stranka
Svetnik: Marjanca Trščinar Antić

Pobuda

Vprašanje, ali potekajo kakšne aktivnosti za ureditev cestnega priključka iz smeri Stopič na regionalno cesto v Črmošnjicah, kjer se cestišče pogreza (ob avtobusnem postajališču).

Odgovor

Projekt za ureditev navedenega križišča je bil izdelan že pred več leti. Na podlagi prioritetne liste projektov na državnih cestah v MO Nm se je župan s predstavniki DRSI dogovoril, da se aktivno pristopi k izvedbi projekta. Zato je dogovor, da na DRSI pregledajo že pripravljeno dokumentacijo in glede na odstopanja zaradi časovnega okna naročijo dopolnitve in prilagoditve projekta. Projekt se bo izvajal v okviru potrjenega načrta razvojnih programov državnega proračuna, ki ga je junija 2017 potrdila Vlada RS.

 

Pripravil:

mag. Janez Zore                                                                                    Miloš Dular

podsekretar                                                                       vodja Oddelka za promet in mobilnost

Nazaj na seznam