vodilna slika

Odgovore na vprašanja in pobude v skladu s Poslovnikom občinskega sveta Mestne občine Novo mesto pripravijo pristojni uradi občinske uprave.

Svetniki lahko svoja vprašanja oddate na povezavi.

Pred objavo jih potrdita direktor občinske uprave in župan.

Ažurirano objavljanje podatkov o poteku obnove mestnega jedra na spletni strani občine


Datum: 19. 04. 2018
Urad: Urad za prostor in razvoj
Svetniška skupina: SDS - Slovenska demokratska stranka
Svetnik: Marjanca Trščinar Antić

Pobuda

Pobuda za objavljanje ažuriranih podatkov o poteku obnove mestnega jedra na spletni strani občine.

Odgovor

O poteku prenove mestnega jedra na spletni strani www.novomesto.si obveščamo sproti, ko se pojavijo nove informacije. Navadno je zadnja novica v zvezi s prenovo objavljena v rubriki v središču, v rubriki pomembno obvestilo pa imamo vseskozi podatke o spremembah prometne ureditve in morebitnih zaporah, ki jih projekt prenove zahteva. Trudimo se tudi za sledljivost novic na temo prenove mestnega jedra, tako da novice s to tematiko povezujemo med seboj.

 

Primer: https://novomesto.si/dogajanje/novice/2018051617463155

Nazaj na seznam