vodilna slika

Odgovore na vprašanja in pobude v skladu s Poslovnikom občinskega sveta Mestne občine Novo mesto pripravijo pristojni uradi občinske uprave.

Svetniki lahko svoja vprašanja oddate na povezavi.

Pred objavo jih potrdita direktor občinske uprave in župan.

Ponovno odprtje trgovine Muller v mestnem jedru


Datum: 19. 04. 2018
Urad: Kabinet župana
Svetniška skupina: SDS - Slovenska demokratska stranka
Svetnik: Marjanca Trščinar Antić

Pobuda

Vprašanje, kdaj je predvideno ponovno odprtje trgovine Muller v mestnem jedru?

Odgovor

Mestna občina Novo mesto podpira prihod novih poslovnih subjektov, ki bodo obogatili vsebine v mestnem jedru. Vprašanje smo naslovili na predstavnike trgovske verige Müller.

Nazaj na seznam