vodilna slika

Odgovore na vprašanja in pobude v skladu s Poslovnikom občinskega sveta Mestne občine Novo mesto pripravijo pristojni uradi občinske uprave.

Svetniki lahko svoja vprašanja oddate na povezavi.

Pred objavo jih potrdita direktor občinske uprave in župan.

9001-7/2019 - 142 Sanacija trga na Detelovi ulici


Datum: 03. 10. 2019
Urad: Urad za prostor in razvoj
Svetniška skupina: SDS - Slovenska demokratska stranka
Svetnik: Marjanca Trščinar Antić

Pobuda

Pobuda, da se na malem trgu na Detelovi cesti popravijo kocke, ki so se začele dvigovati in odpadati.

Odgovor

Sanacija je že načrtovana (v širšem obsegu poškodb tlakovanja v mestnem jedru) in jo bomo izvedli še v letošnjem letu.

 

Miloš Dular

vodja Oddelka za promet in mobilnost

 

 

dr. Iztok Kovačič

Vodja Urada za prostor in razvoj                                                      dr. Vida Čadonič Špelič

                                                                                                                    direktorica

                                                                                                                          

Nazaj na seznam