vodilna slika

Odgovore na vprašanja in pobude v skladu s Poslovnikom občinskega sveta Mestne občine Novo mesto pripravijo pristojni uradi občinske uprave.

Svetniki lahko svoja vprašanja oddate na povezavi.

Pred objavo jih potrdita direktor občinske uprave in župan.

9001-7/2019 - 143 Pobuda za postavitev ulične svetilke v Stopičah


Datum: 03. 10. 2019
Urad: Urad za prostor in razvoj
Svetniška skupina: SDS - Slovenska demokratska stranka
Svetnik: Marjanca Trščinar Antić

Pobuda

Pri športni dvorani Stopiče je parkirni prostor, ki je nerazsvetljen. Tri svetilke ulične razsvetljave so obrnjene na cesto. Pobuda, da se doda dodatno svetilko, ki bi pokrila prostor na parkirišču, kjer mimoidoči hodijo v temi.   

Odgovor

Pobudo sprejemamo. V kolikor parkirišče ni ustrezno razsvetljeno za varno uporabo, bomo le tega dodatno osvetlili. Način in vrsto osvetlitve bomo določili na podlagi strokovnega ogleda in predpisanih minimalnih standardov za osvetlitve javnih parkirišč in sicer do konca letošnjega leta.

 

Miloš Dular

vodja Oddelka za promet in mobilnost

Nazaj na seznam