vodilna slika

Odgovore na vprašanja in pobude v skladu s Poslovnikom občinskega sveta Mestne občine Novo mesto pripravijo pristojni uradi občinske uprave.

Svetniki lahko svoja vprašanja oddate na povezavi.

Pred objavo jih potrdita direktor občinske uprave in župan.

900-0012/2021 - 420 Dolga zapora zaradi del mostu med Orehkom in Hrušico


Datum: 07. 10. 2021
Urad: Urad za prostor in razvoj
Svetniška skupina: SDS - Slovenska demokratska stranka
Svetnik: Marjanca Trščinar Antić

Pobuda

Sokrajani so se obrnili na njo glede več mesečne zapore mostu med Orehkom in Hrušico, dela pa sedaj stojijo. Pobuda, če se lahko preveri kaj se dogaja.

Odgovor

Za obnovo poškodovane prekladne plošče mostu čez potok Klamfer je bilo potrebno izdelati izvedbeni načrt. Izvajalec je z gradbenimi deli pričel 5.11.2021, obnova bo končana še letos, v kolikor bodo to dopuščale vremenske razmere.

 

 

Pripravili:

                                                                                                                          

Igor Tomažin                                                                                                     

strokovni sodelavec za investicije                                                                    

 

 

                                                                                                                          

Špela Bele Zatežić

vodja Oddelka za investicije

 

 

 

dr. Iztok Kovačič                                                                             dr. Vida Čadonič Špelič

vodja Urada za prostor in razvoj                                                               direktorica

Nazaj na seznam