vodilna slika

Odgovore na vprašanja in pobude v skladu s Poslovnikom občinskega sveta Mestne občine Novo mesto pripravijo pristojni uradi občinske uprave.

Svetniki lahko svoja vprašanja oddate na povezavi.

Pred objavo jih potrdita direktor občinske uprave in župan.

900-0012/2021 - 421 Ureditev parkirišč pri Osnovni šoli Grm


Datum: 07. 10. 2021
Urad: Urad za prostor in razvoj
Svetniška skupina: SDS - Slovenska demokratska stranka
Svetnik: Marjanca Trščinar Antić

Pobuda

Pri Osnovni šoli Grm je zelo problematično parkirati in ustavljati. A obstaja možnost za ureditev oz. da se razširi in uredi krožni promet in poskrbi za varno ustavljanje in oddajo otrok.

Na pobudo je na seji delno odgovoril župan Mestne občine Novo mesto, Gregor Macedoni.

Odgovor

Za prometno ureditev pri OŠ Grm je v izdelavi PZI projektna dokumentacija za spremembo prometne ureditve, ureditve avtobusnega postajališča, montažnega krožnega križišča, novih parkirišč in prehoda za pešce z elementi za umirjanje prometa.

 

 

Pripravili:

                                                                                                                          

                                                                                                                          

Špela Bele Zatežić

vodja Oddelka za investicije

 

 

 

dr. Iztok Kovačič                                                                             dr. Vida Čadonič Špelič

vodja Urada za prostor in razvoj                                                               direktorica

Nazaj na seznam