vodilna slika

Odgovore na vprašanja in pobude v skladu s Poslovnikom občinskega sveta Mestne občine Novo mesto pripravijo pristojni uradi občinske uprave.

Svetniki lahko svoja vprašanja oddate na povezavi.

Pred objavo jih potrdita direktor občinske uprave in župan.

Umestitev projekta Po poteh dediščine Dolenjske in Bele Krajine v novo strategijo razvoja turizma v MO NM


Datum: 07. 09. 2015
Urad: Kabinet župana
Svetniška skupina: SDS - Slovenska demokratska stranka
Svetnik: Marjanca Trščinar Antić

Pobuda

Pobuda, da se naredi presečna analiza projekta Po poteh dediščine Dolenjske in Bele Krajine ter se izluščijo tisti segmenti, ki so bili dobri in se jih lahko vključi tudi v nastajajočo novo strategijo turizma.

Odgovor

Pobudo sprejmemo in bo realizirana v procesu priprave nastajajoče strategije turizma za Mestno občino Novo mesto.

Pripravila:

Sara Drašković

vodja Kabineta župana

 

GREGOR MACEDONI

župan

Nazaj na seznam