vodilna slika

Odgovore na vprašanja in pobude v skladu s Poslovnikom občinskega sveta Mestne občine Novo mesto pripravijo pristojni uradi občinske uprave.

Svetniki lahko svoja vprašanja oddate na povezavi.

Pred objavo jih potrdita direktor občinske uprave in župan.

Aktivno vključevanje svetnikov v dogodke in prireditve


Datum: 11. 12. 2015
Svetniška skupina: SDS - Slovenska demokratska stranka
Svetnik: Marjanca Trščinar Antić

Pobuda

Pobuda za aktivno vključevanje svetnikov v dogodke in prireditve

Odgovor

Pobuda svetnikom za čim bolj aktivno vključevanje v dogodke in prireditve, ki se odvijajo v občini. Povabilo k ogledu 1. dolenjske opere v KC JT, dne 30.11.2015, v kateri bodo sodelovali domači mladi umetniki.

Nazaj na seznam