vodilna slika

Odgovore na vprašanja in pobude v skladu s Poslovnikom občinskega sveta Mestne občine Novo mesto pripravijo pristojni uradi občinske uprave.

Svetniki lahko svoja vprašanja oddate na povezavi.

Pred objavo jih potrdita direktor občinske uprave in župan.

Ureditev pešpoti


Datum: 13. 02. 2017
Urad: Urad za gospodarske javne službe
Svetniška skupina: SDS - Slovenska demokratska stranka
Svetnik: Marjanca Trščinar Antić

Pobuda

Pobuda za ureditev nekaterih pešpoti, (npr. pot od Pugljeve ulice proti Loki in pri KCJT).

Nekatere pešpoti bi bilo potrebno urediti in popraviti, kot npr. zvožena zelenica ob poti pri reki Krki, namestitev zabojnikov za smeti ipd.).

Odgovor

Pobuda bo upoštevana. Mestna občina Novo mesto bo tako, kot v preteklih letih, spomladi obnovila pešpoti, ki so potrebne obnove. Med njimi bodo tudi poti, na katere opozarja svetnica.

 

Pripravila:

Simona Pavlič

višja svetovalka

 

mag. Jože Kobe                                                                                       dr. Vida Čadonič Špelič

Vodja Urada za gospodarske javne službe                                          Direktorica Občinske uprave

Nazaj na seznam