vodilna slika

Odgovore na vprašanja in pobude v skladu s Poslovnikom občinskega sveta Mestne občine Novo mesto pripravijo pristojni uradi občinske uprave.

Svetniki lahko svoja vprašanja oddate na povezavi.

Pred objavo jih potrdita direktor občinske uprave in župan.

900-0002/2022 - 489 Izvedba širše diskusije glede uporabe narodnega doma v prihodnosti


Datum: 10. 03. 2022
Urad: Kabinet župana
Svetniška skupina: Solidarnost
Svetnik: Uroš Lubej

Pobuda

Ne bi rekel, da je odločitev glede Narodnega doma, ki se ga je predstavilo, slaba, ampak čudi to, da ena tako velika stvar  kot je Narodni dom, ki ima svojo zgodovino in so ga ljudje sami zgradili in sedaj je občina projekt vzela v svoje roke, da ni neke širše diskusije v širšem krogu kaj in kako bi lahko stvari tam bile in se dogajale. Odgovor župana se je zdel, da pač tako je in tako bo. Je to odločitev župana oz. kako je bila ta odločitev sprejeta in na kakšen način?

Na pobudo je delno odgovoril Gregor Macedoni, župan Mestne občine Novo mesto.

Odgovor

Širši javnosti je bila celovita prenova Narodnega doma predstavljena na javni predstavitvi ob kulturnem prazniku, kjer je bilo poudarjeno, da bo prenova arhitekturno in vsebinsko zasnovana tako, da bo omogočala dodatne nadgradnje in idejne rešitve v primeru drugačnih potreb, ob upoštevanju spomeniških elementov. Pri predstavitvi so bili kot deležniki vključeni pripravljavci strategije na področju kulture 2022-2030 in urbanistični svet Mestne občine Novo mesto, ves čas načrta prenove poteka usklajevanje z Zavodom za varstvo kulturne dediščine Slovenije, prenova sledi tudi pogojem javnega razpisa Ministrstva za kulturo s poudarkom na ohranjanju kulturne dediščine.

 

Novomeški Narodni dom je kulturni spomenik državnega pomena, zato morajo projektanti omogočiti ohranjanje zgradbe in vseh spomeniških elementov brez spreminjanja prostorske razporeditve notranjosti, kar pomeni, da zgradba sama po sebi nudi določene omejitve pri izvedbi prenove in nato pri umeščanju vsebin. Posegi bodo prilagojeni hišni arhitekturni zasnovi, ki jo bomo skušali čim bolj ohraniti takšno, kakršna je. Prenovljenih bo približno 1600 kvadratnih metrov površine Narodnega doma, ki bo po prenovi namenjen kulturnim dejavnostim. Hkrati bo mesto dobilo večnamensko dvorano, ki je središče te stavbe in bo omogočala okoli 100 sedišč. Prostor v spremljevalnih prostorih bo namenjen tudi stalni muzejski zbirki o olimpioniku Leonu Štuklju, ki je s sokolci nekoč domoval v tej zgradbi.  Narodni dom bo po prenovi v veliki meri ohranil namen, zaradi katerega so ga Novomeščani kot prvega v Sloveniji začeli graditi, in to je, da služi mestu in meščanom.

 

 

Pripravila:

 

Monika Gabrič Simon,

višja svetovalka za odnose z javnostmi in protokol

 

 

Urban Kramar,

vodja kabineta župana                                                                                                        

 

 

mag. Gregor MACEDONI,

župan

Nazaj na seznam