vodilna slika

Odgovore na vprašanja in pobude v skladu s Poslovnikom občinskega sveta Mestne občine Novo mesto pripravijo pristojni uradi občinske uprave.

Svetniki lahko svoja vprašanja oddate na povezavi.

Pred objavo jih potrdita direktor občinske uprave in župan.

Evidentiranje odhodov svetnikov s sej občinskega sveta


Datum: 11. 02. 2014
Urad: Kabinet župana
Svetniška skupina: SLS - Slovenska ljudska stranka
Svetnik: Martina Vrhovnik

Pobuda

Pobuda, da se prisotnost svetnikov na seji Občinskega sveta ne ugotavlja le s pritiskom na gumb za glasovanje, temveč se ugotavlja še drugače.

Preprečiti je potrebno, da svetnik ne bi glasoval še za drugega svetnika, ki ni prisoten v dvorani.

 

Odgovor

Ugotavljanje navzočnosti na seji Občinskega sveta opredeljuje drugi odstavek 52. člena Poslovnika Občinskega sveta Mestna občina Novo mesto, ki določa, da se navzočnost ugotavlja na začetku seje in na začetku nadaljevanja seje po odmoru ter pred vsakim glasovanjem. Zagotavlja se torej ugotavljanje navzočnosti pred vsakim glasovanjem, čemur je prilagojena tudi računalniška aplikacija.

Po poslovniških določilih se navzočnost med sejo ugotavlja le na predlog predsedujočega ali člana Občinskega sveta in v primeru, če je število opredeljenih glasov manjše od večine članov Občinskega sveta.

V skladu z računalniško aplikacijo se vse navzočnosti ugotavlja s pomočjo pritiska gumba na daljinskem upravljalniku. Daljinski upravljalniki so označeni z imenom in priimkom svetnice oz. svetnika ter z zaporedno številko.

Računalniška aplikacija pa ne more odkriti in preprečiti morebitnih zlorab pri glasovanju oz. ugotavljanju prisotnosti v smislu, da svetnik glasuje še za drugega svetnika, ki trenutno ni prisoten v dvorani, s pritiskom na gumb sosednjega daljinskega upravljalnika.

Glede na obstoječi sistem ni mogoče zagotoviti dodatnega ugotavljanja prisotnosti na seji niti kontrole z enega mesta oz. s strani ene osebe. Pri tem je potrebno v prvi vrsti zaupanje v poštenost članic in članov Občinskega sveta in uporabiti tudi možnost kontrole s strani članic in članov Občinskega sveta, ki lahko na grafičnem prikazu na platnu neposredno po glasovanju ugotovijo morebitno zlorabo in na to opozorijo predsedujočega.

Občinska uprava bo skušala dodatno evidentirati odhode svetnikov s sej občinskega sveta, vendar le-tega ni mogoče izvajati v celoti in dosledno brez prisotnosti dodatnega človeka na seji Občinskega sveta.

 

Pripravil:

Darko Habjanič,

vodja Oddelka za občinski svet

 

 

Sandra Boršić,

v.d. vodja Kabineta župana

 

Nazaj na seznam