vodilna slika

Odgovore na vprašanja in pobude v skladu s Poslovnikom občinskega sveta Mestne občine Novo mesto pripravijo pristojni uradi občinske uprave.

Svetniki lahko svoja vprašanja oddate na povezavi.

Pred objavo jih potrdita direktor občinske uprave in župan.

datum naslov svetnik urad
25.04.2024 902-0009/2024-228 Stanje projekta za saniranje nevarnega prometnega stanja pri uporabi ulice Ob Potoku Mag. Adolf Zupan Urad za razvoj in prostor
21.03.2024 901-0001/2024-210 Pripravljenost zaščitnih ukrepov za prebivalstvo v primeru vojne, jedrskega napada ali okvare v nek krško Mag. Adolf Zupan Skupna občinska uprava občin Dolenjske in Bele krajine
21.03.2024 901-0001/2024-209 Številne negativne posledice zaradi prevelikega števila vran v Novem mestu Mag. Adolf Zupan Kabinet župana
22.02.2024 902-0004/2024-185 Namestitev državne zastave vsaj ob državnih praznikih Mag. Adolf Zupan Kabinet župana
21.12.2023 900-0014/2023-172 Sprejetje odloka za ureditev mesta Mag. Adolf Zupan Urad za razvoj in prostor
05.10.2023 902-0030/2023-109 Pobuda za reševanje pregostega prometa iz Dolenjske proti Ljubljani Mag. Adolf Zupan Kabinet župana
05.10.2023 902-00030/2023-110 Pobuda, da se v projekte vključijo tudi krajinski arhitekti Mag. Adolf Zupan Urad za razvoj in prostor
13.07.2023 902-0027/2023-96 Realizacija svetniških pobud – klopi ob Levičnikovi cesti Mag. Adolf Zupan Urad za razvoj in prostor
13.07.2023 902-0027/2023-95 Pobuda županu, da se v najhitrejšem možnem času sanira močan pogost smrad po fekalijah, ki ga je čutiti v bližini spomenika Leonu Štuklja Mag. Adolf Zupan Urad za razvoj in prostor
13.07.2023 902-0027/2023-94 Pobuda županu, da se v najhitrejšem možnem času sanira močan pogost smrad po fekalijah, ki ga je čutiti od nove Kandijske brvi nizvodno po reki Krki Mag. Adolf Zupan Urad za razvoj in prostor
20.04.2023 900-0006/2023-58 Predhodna stabilizacija brežine med Koštialovo ulico in Seidlovo cesto Mag. Adolf Zupan Urad za razvoj in prostor
20.04.2023 900-0006/2023-57 Stanje projekta posodobitve ulice Ob Potoku Mag. Adolf Zupan Urad za razvoj in prostor
06.10.2022 900-0007/2022 – 543 Pobuda županu, da prioritetno odredi vse potrebno, da se ulica Ob potoku v Novem mestu uredi za normalno uporabo Mag. Adolf Zupan Kabinet župana
06.10.2022 900-0007/2022 – 542 Pobuda županu, da zagotovi, da bodo prihodnji javni razpisi za dodeljevanje finančnih sredstev društvom upokojencev, invalidskim društvom in drugih organizacij, ki se nanašajo na starejše enostavni, prijazni, bolj operativni in z zagot Mag. Adolf Zupan Kabinet župana
07.07.2022 900-0005/2022 - 517 Predlog za pričetek postopkov za določitev travnatih površin med VDC in šmihelskim pokopališčem za nastanek parka Mag. Adolf Zupan Urad za razvoj in prostor
16.12.2021 900-0018/2021 - 464 Pobuda županu, da odredi namestitev varnostne ograje na izredno nevarnih delih lokalne ceste Dol. Težka voda - Stopiče Mag. Adolf Zupan Urad za razvoj in prostor
07.10.2021 900-0012/2021 - 423 Pitna voda v Petelinjeku Mag. Adolf Zupan Urad za razvoj in prostor
07.10.2021 900-0012/2021 - 422 Pobuda županu in OU, da se realizira več ukrepov, katerih cilj je ustvarjati bolj prijazno mesto in občino za naše občane in obiskovalce občine Mag. Adolf Zupan Urad za razvoj in prostor
07.10.2021 900-00012/2021 - 424 Pobuda županu in OU, da naša občina prevzame spodnji primer dobre prakse še kakovostnega obveščanja občanov o pomembnih planiranih ali projektih v izvajanju Mag. Adolf Zupan Kabinet župana
08.07.2021 900-0009/2021 - 407 Posedanje cestišča zaradi prekopov oz. preplastitev Mag. Adolf Zupan Urad za razvoj in prostor
08.07.2021 900-0009/2021 - 406 Pismo župana lastnikom zemljišč v Ragov logu Mag. Adolf Zupan Urad za razvoj in prostor
27.05.2021 900-0007/2021 - 395 Pobuda za sofinanciranje optimalne ureditve ekoloških otokov – prostorov za posode za komunalne in druge odpadke Mag. Adolf Zupan Urad za razvoj in prostor
27.05.2021 900-0007/2021 - 393 Pobuda za pričetek aktivnosti za ustanovitev Univerze za starejše Novo mesto v letu 2022 Mag. Adolf Zupan Urad za družbene dejavnosti
22.04.2021 900-0004/2021 - 367 Postavitev klopi ob Levičnikovi cesti Mag. Adolf Zupan Urad za razvoj in prostor
22.04.2021 900-0004/2021 - 366 Stanje defibratorjev Mag. Adolf Zupan Urad za družbene dejavnosti
22.04.2021 900-0004/2021 - 365 Preureditev vozila Rudi Mag. Adolf Zupan Skupna občinska uprava občin Dolenjske in Bele krajine
11.03.2021 900-0001/2021 - 357 Oskrbovana stanovanja – seznanitev s pogoji za določitev statusa oskrbovanega stanovanja, namere investitorjev, vključno z oceno dejanske izgradnje oskrbovanih stanovanj v prihodnjih petih letih Mag. Adolf Zupan Urad za razvoj in prostor
11.03.2021 900-0001/2021 - 356 Določitev parkirnega prostora za potrebe DU Novo mesto pred stavbo DU Novo mesto, Čitalniška 1- predlog županu Mag. Adolf Zupan Urad za razvoj in prostor
28.01.2021 900-20/2020-327 Vprašanje ali se občina pripravlja na pridobitev evropskih sredstev oz. Ministrstva za obrambo na področju zaščite Mag. Adolf Zupan Direktorica občinske uprave
17.12.2020 900-19/2020 – 309 Onesnaženost zraka v mestu Novo mesto Mag. Adolf Zupan Urad za razvoj in prostor
01.10.2020 900-12/2020–284 Sprejem nujnih ukrepov za preprečitev prekomernega hrupa na Kandijski ulici nasproti večstanovanjskih stavb št. 37, 39, 41 v Novem mestu Mag. Adolf Zupan Urad za razvoj in prostor
01.10.2020 900-12/2020–283 Odgovor na svetniško vprašanje št. 9001-2/2019-69 Gradnja oskrbovanih stanovanj v Novem mestu – zahteva za dopolnitev odgovora Mag. Adolf Zupan Urad za razvoj in prostor
01.10.2020 900-12/2020–282 Pobuda, da občinska uprava preuči primere zapuščenih garaž v KS Majde Šilc in nekdanjega Hotela Kandija ter pripravi ustrezne ukrepe Mag. Adolf Zupan Urad za razvoj in prostor
01.10.2020 900-12/2020 – 285 Ureditev območij za vrtičkarstvo v Novem mestu in morda še v nekaterih večjih naseljih naše Mag. Adolf Zupan Urad za razvoj in prostor
28.05.2020 900-5/2020–260 Virus SARS-CoV-2 (COVID-19 ) in občina - njene priložnosti in izzivi Mag. Adolf Zupan Direktorica občinske uprave
28.05.2020 900-5/2020–259 Določitev prioritet na področju vzdrževanja in vlaganj na področju javne razsvetljave in občinskih cest (preplastitev in drugi ukrepi) v KS MO Novo mesto ter posredovanje teh prioritet vsem KS Mag. Adolf Zupan Urad za razvoj in prostor
28.05.2020 900-5/2020–258 Postavitev parkovnih poti ob pločniku ob Levičnikovi cesti Mag. Adolf Zupan Urad za razvoj in prostor
06.02.2020 9001-11/2019–223 Pobuda OU, da se začne s potrebnimi postopki, da se bo zmanjšalo število ptic - vran v Novem mestu in preprečilo povečevanje števila bobrov na območju mesta do takega števila, da bo nastalo preveč škode na bregovih Krke, potoka Težke vode Mag. Adolf Zupan Kabinet župana
06.02.2020 9001-11/2019–222 Posredovanje celovite informacije občanom o stanju avtobusne mreže oz. avtobusnega prometa v MO Novo mesto in Poročila o onesnaženosti zraka v Novem mestu – pobuda OU za pripravo informacij, vključno z ukrepi za izboljšanje stanja z roki Mag. Adolf Zupan Urad za razvoj in prostor
06.02.2020 9001-11/2019–221 Potreba po urgentnem reševanju stanovanj za najbolj ranljive skupine (brezdomce, ljudi ki živijo brez elektrike in vode in podobno) – pobuda za ustanovitev zavetišča za take osebe oz. ustanovitev ustreznih bivalnih enot za take osebe najk Mag. Adolf Zupan Urad za družbene dejavnosti