vodilna slika

Odgovore na vprašanja in pobude v skladu s Poslovnikom občinskega sveta Mestne občine Novo mesto pripravijo pristojni uradi občinske uprave.

Svetniki lahko svoja vprašanja oddate na povezavi.

Pred objavo jih potrdita direktor občinske uprave in župan.

9001-8/2019-179 Brezplačna uporaba vozil mestnega prometa za upokojence


Datum: 14. 11. 2019
Urad: Urad za razvoj in prostor
Svetniška skupina: DeSUS - Demokratična stranka upokojencev Slovenije
Svetnik: Mag. Adolf Zupan

Pobuda

S spremembo zakona o prevozih v cestnem prometu bo s 1.7. 2020 v Sloveniji uvedena  za upokojence brezplačna uporaba medkrajevnega potniškega prometa.

Županu dajem pobudo, da se brezplačen prevoz za upokojence zagotovi tudi v našem mestnem prometu.

Upokojenci so pomembna, a tudi zelo ranljiva družbena skupina. Pokojnine so v povprečju nizke, oskrba v domu za ostarele je za mnoge velik in celo prevelik strošek, skrb za starejše pa obremenjuje tudi srednjo generacijo. So pa naši upokojenci veliko prispevali, da danes živimo v sodobni in samostojni državi, zato je prav oziroma moramo poskrbeti, da se bodo tudi oni počutili čim boljše.

Avtobusi v našem mestu izven prometnih konic so malo zasedeni. To je še dodaten razlog za pozitivno rešitev pobude. Ne povsem potrjeni izračuni naj bi kazali, da bi ob upoštevanju subvencioniranja našega mestnega prometa občina » izgubila  « le okrog 5000 eur na leto.

Naša občina je s proračunoma začrtala spremembo svoje politike, da bo postopoma več sredstev namenjala za mehka področja – to je za najbolj ranljive skupine – starejše in mlajše.

Za nam primerljivimi občinami na tem mehkem področju ( vlaganja v ljudi ) za razliko od nekaterih drugih področij, kjer pozitivno izstopamo.

Ni razloga, da ne bi bila z uvedbo brezplačnega prevoza za upokojence med prvimi v Sloveniji.

Odgovor

Mestne občine smo v okviru Združenja mestnih občin Slovenije uskladile stališče glede poziva ministrice za infrastrukturo, da se po na enak način kot je država zagotovila upokojencem brezplačne prevoze v regionalnem prometu to naredi tudi v mestnih lokalnih prevozih. Predsednika vlade in pristojno ministrico smo spomnili, da država za tovrstne naloge mestnim občinam ne zagotavlja potrebnih sredstev in da je poziv v času, ko država pripravlja zakon o zmanjševanju stroškov občin, vsaj nenavaden  oz. nedosleden. Si pa mestne občine želimo zagotoviti brezplačen prevoz za upokojence in pričakujemo ustrezna finančna sredstva iz državnega proračuna, da bomo to tudi izvedli.

Upokojencem Mestne občine Novo mesto so na voljo brezplačni prevozi v projektu Rudi. V letu 2020 bomo krog upravičencev do brezplačnih prevozov razširili z dodatnim električnim avtomobilom.

Poleg tega bodo v začetku prihodnjega leta na voljo tudi brezplačni prevozi z električnim minibusom po ožjem centru mesta.

 

 

Pripravil:

Gregor Muhič                                                                                         Miloš Dular

Strokovni sodelavec za mobilnost                                    vodja Oddelka za promet in mobilnost

Nazaj na seznam